Kontakt – PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o.

 

Karol Trojan

Prezes Zarządu Spółki

PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o.

e-mail: kontakt@pelniaprzygody.pl

***

PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o.

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł

KRS: 0000513765

NIP: 734-35-22-374

REGON: 122980231

***

Dane do FV:

PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o.

ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-35-22-374

***

Adres korespondencyjny:

PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o.

ul. Kamienna 39, 33-300 Nowy Sącz