Formy współpracy

W związku z prowadzoną sportową, bosą aktywnością, przez Karola BOSEGO WIRUSA Trojana, proponowana współpraca może przyjąć dwa kierunki:

  • stałą, w charakterze Strategicznego Partnera:

polegającą na comiesięcznym (ustalonym przez Partnerów) stałym wsparciu przygotowań do startów oraz udziału w samych zawodach;

  • okazjonalną, w charakterze Partnera danego biegu, wyzwania, projektu:

związaną z działaniami wspierającymi podjęcie konkretnego wyzwania.

 

Różnorodność obopólnych świadczeń (wsparcie finansowe i rzeczowe) oraz ich wysokość uzależniona jest od propozycji świadczeń wzajemnych Partnera.

Podchodząc indywidualnie do współpracy z Państwem, Karol BOSY WIRUS Trojan, jest otwarty na Państwa propozycje wspólnego działania.