Formy rozliczenia współpracy

W związku z jednoczesnym pełnieniem, przez Sportowca Karola BOSEGO WIRUSA Trojana, obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o. (NIP: 734-35-22-374), możliwościami rozliczenia obopólnego wsparcia między Firmami/Markami, są:

  • faktura VAT (wystawiona na usługę promocyjną/działania PR/; stawka VAT – 23%) – w zamian za wsparcie finansowe;
  • faktura VAT (stawka VAT – 23%) – w zamian za usługę barterową;
  • usługa barterowa.