Społeczność

 

Pragnę, aby Społeczność BOSEGO WIRUSA, tworzyły osoby:

  • chcące rozpocząć bosą przygodę (chodzenie boso, bieganie boso);
  • czynnie „uprawiające” bosą aktywność;
  • zarówno „realizujące się boso” przez cały czas, jak również okazjonalnie (w domu, w jego najbliższym otoczeniu, itp.);
  • preferujące zdrowy tryb życia;
  • „pozytywnie zakręcone”, czyli optymistycznie nastawione do rzeczywistości.

Innymi słowy będę się starał, abyśmy, jako Społeczność BOSEGO WIRUSA:

  • wzajemnie się wspierali w propagowaniu tej specyficznej formy aktywności fizycznej;
  • dawali swoją postawą tzw. dobry przykład, osobom wahającym się czy „zrzucić buty”;
  • wyszli z domów „na ulice”, czyli zaistnieli w sferze publicznej;
  • ukazywali codzienność oczami „bosej stopy”.

Czego natomiast nie chcę? Odpowiedź znajdziesz TUTAJ! 😉

Ahoj bosa przygodo! Niech BOSY WIRUS wciąż zaraża! Zaraża dla zdrowia!